tlissewegenartje

tlissewegenartje

OP WEG NAAR SCHOOL : EEN KIND KENT GEEN GEVAAR!!

DorpsnieuwsGeplaatst door tlissewegenartje ma, augustus 28, 2017 23:42:55


OP WEG NAAR SCHOOL : EEN KIND KENT GEEN GEVAAR!!

Kinderen behoren tot de meest kwetsbare weggebruikers. Hun impulsiviteit, hun kleine gestalte en het feit dat ze snel zijn afgeleid, zijn alvast belangrijke risicofactoren ... maar het zijn niet de enige. Ouders en automobilisten moeten er zich ook van bewust zijn dat een kind de gevaren in het verkeer niet op dezelfde manier ervaart als een volwassene.

Uit studies blijkt dat een kind zich pas vanaf de leeftijd van ongeveer 8 jaar bewust wordt van de risico’s op ongevallen. Maar het is pas vanaf 10 à 11 jaar dat een kind de noodzaak van preventie zal inzien en onveilige verkeerssituaties zal kunnen inschatten.

Kinderen begeleiden tot de leeftijd van 8 jaar

Er wordt aanbevolen om kinderen onder de 8 jaar niet alleen op straat te laten gaan. Daar zijn verschillende redenen voor:

• De behoefte om te spelen, te lopen, een vriendje te plagen ... overheerst bij kinderen, ongeacht of ze zich nu op straat bevinden of op de speelplaats.

• Jonge kinderen besteden slechts aan één ding tegelijk aandacht. Ze zullen bijvoorbeeld de straat oversteken om een bal te gaan halen, zonder rekening te houden met het verkeer.

• Wat zich vlak voor hen afspeelt krijgt alle aandacht, maar zij merken nauwelijks op wat er daarnaast gebeurt.

• Kinderen maken geen onderscheid tussen zien en gezien worden. Wanneer zij een auto zien aankomen, denken ze dat de bestuurder van die auto hen ook heeft gezien.

• Kinderen van 7 à 8 jaar zijn nog niet in staat om afstanden en bewegingen van voertuigen even goed in te schatten als volwassenen.

• Vóór de leeftijd van 8 jaar is het voor kinderen moeilijker om geluiden te identificeren en te lokaliseren. Zij zullen dus niet noodzakelijk in de juiste richting kijken als ze het geluid van een auto of een bromfiets horen. Bovendien zullen ze niet onmiddellijk het verband leggen tussen het geluid van een voertuig en het feit dat dit in beweging is.

Bron : http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=454  • Reacties(0)